GDPR

12.04.2018 18:58

Pro všechny registrované v oddíle připojujeme "souhlas se zpracováním osobních údajů" - jedná se o nařízení EU a je třeba vše vyplnit. Níže naleznete vzorový formulář, kde na 1. straně vyplníte název oddílu, na druhé straně datum, jméno a příjmení + podpis (ev. podpis zák. zástupce). Formuláře jsou k dispozici i na tréninku v tištěné podobě, a tak stačí vyplnit na místě. Děkujeme.

Formulář: GDPR.pdf

Zpět